87.700 kr.

Mentaltræneruddannelsen

 
På Mentaltræner uddannelsen uddanner du dig til at forstå, hvordan mentale værktøjer kan forandre menneskers liv, og du lærer at formidle mentale værktøjer i praksis. For at lære dig det, tager vi udgangspunkt i Lyngemetoden. 

Som mentaltræner bliver du ekspert i at arbejde med dig selv, og dermed bliver du den bedste version af dig selv, så du også kan skabe det bedste fundament til at hjælpe andre med at forbedre deres livskvalitet, så de får et stærk og robust mindset. Du kommer til at  træne klienter til at forstå hvilke vaner, handlinger og tanker der skaber udfordringer og psykisk mistrivsel og hvordan de undgår dem.

I uddannelsen får du:

Ugentligt klient supervision på Zoom. Her får du erfaring med hvordan vi træner vores klienter.

Ugentlig online Mentaltrænerundervisning. I vores interne Mentaltrænergruppe får du professionel supervison, sparring og fællesskab med dine medstuderende.

Adgang til vores Mentaltræner undervisningsplatform med 33 moduler og over 300 lektioner. Et undervisningsmodul tager op til to timer, og består af mentaltræningsøvelse til klienten, 7 videoelektioner og en mentaltrænervideo om hvorfor vi har udviklet modulet, hvad den psykologiske virkning er i klientens liv, og hvordan du som Mentaltræner formidler værktøjet.

Inklusiv mentor

Du vil have en mentor igennem dit forløb, du kan sparre med, der underviser dig 1-1 og på hold, så du står stærkest muligt når du skal certificeres. 

Adgang til klient træningssessioner, hvor du lytter med fra Søren Lynges liveoptagelser fra klient-træninger.

Undervisning på to Mentaltrænerkonferencer Her er der undervisning, sparring, networking, Q&A-gruppesessioner og fællesskab med dine medstuderende. Du modtager mange vigtige timers metodeundervisning af Søren Lynge og team. 

Medlemskab i vores fællesskab for mentaltrænere der er igang med  Mentaltræneruddannelsen.

Søren Lynges bøger, som vi benytter til teori og pensum.

Uddannelsesmappe og lidt lækkert merchandise

Invitation til konference i Spanien. Ophold, forplejning og lokal transport er egenbetaling. Hertil skal du selv booke og betale flyrejsen. Undervisning og all inklusive festmiddag er inkluderet når du deltager.

Månedlige to - tre timers live Mentaltrænerseminarer

En sparringspartner - i en af dine medstuderende - som du ugentligt samarbejder med og løser opgaver sammen med.

App med 365 podcasts - en til hver morgen.

Uddannelsesbevis - en certificering med Diplom.

Mentaltræner uddannelsen inkluderer ikke 1:1 ene undervisning med Søren Lynge, Per Corneliussen eller med Autoriseret Psykolog Britta Tønnies.

På uddannelsen tager vi udgangspunkt i Lyngemetoden

Du har ret til at anvende redskaberne i oprindelig form. Når du anvender materialer fra Lyngemetoden, skal det være tydeligt mærket Lyngemetoden i vores oprindelige brevpapir format. Det er ulovligt at kopiere Lyngemetodens mentale værktøjer og formidle dem efter egen version, til egen vindings skyld. 

Mentaltræneruddannelsen åbner dørene til en verden af muligheder. Dog indebærer uddannelsen ikke nogen garanti for en ansættelse eller en franchiseaftale med Lyngemetoden ApS. Efter din certificering, vil enhver aftale eller samarbejde med Lyngemetoden være underlagt separate forhandlinger og betingelser.